केळवद ता.प्र.दी.पोलिस स्टेशन केळवद येथे दिनांक 16/10/2020 रोजी सकाळी 12.00 ते 13.00 वा. दरम्यान मा. श्री. अशोक सरंबळकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सावनेर व श्री. सुरेश मट टा मी ठाणेदार, पोलिस…