कन्हान व साटक ला ०८ कोरोना रूग्ण आढळले

तिस-या लाटेची चाहुल ३७ कोरोना रूग्ण होम कोरंटाईन असुन कन्हान परिसराची एकुण ५२ रूग्ण.

कन्हान ता.प्र.दी.१२: – कोरोना तिसरी लाट सुरू होत दिवसे दिवस कोरोना रूग्ण वाढत असुन प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान च्या ९४ तपासणी ०७ व प्राथमिक आ रोग्य केंद्र साटक ८३ तपासणीत १ असे कन्हान परिसरात एकुण ०८ रूग्ण आढळुन आता पर्यंत ५२ रूग्ण संख्या झाल्याने नागरिकांनी कोरोनास हलक्यात न घेता शासनाच्या प्रतिबंधात्मक नियमाचे काटेकोरपणे पालन करित वारंवार हाथ स्वच्छ धुणे, एक दुस-यात अंतर ठेवणे, मॉस्क चा वापर करणे असे आवाहन कन्हान वैद्यकीय अधिकारी डॉ योगेश चौधरी व साटक वैद्यकीय अधिकारी डॉ वैशाली हिंगे हयानी केले आहे.
कोरोना तिस-या लाटे ची सुरूवात भासत असल्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान व्दारे मंगळवार (दि.११) जानेवारी २०२२ ला साईबाबा आश्रम शाळा टेकाडी येथील ९४ शिक्षक व विद्य्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात आली. बुधवार (दि.१२) जानेवारी ला आलेल्या तपासणी अहवालात ०७ रूग्ण आढळले. तर प्राथमिक आरोग्य केंद्र साटक च्या ८३ तपासणीत साटक चा १ रूग्ण आढळुन कन्हान व साटक परिसरातील एकुण ०८ रूग्ण पॉझीटिव्ह आले आहे. यात टेकाडी (को.ख)- ७ रूग्ण व प्राथमिक आरोग्य केंद्र साटक च्या तपासणीत साटक चा १ कोरोना पॉझीटिव्ह रूग्ण आढळुन कन्हान व साटक मधुन ०८ रूग्ण आढळले आहे.
(दि.१) डिसेंबर २०२१ ला टेकाडी (को.ख) नविन वसाहत येथील कलकत्ता वरून आलेल्या तरूणाची प्रकृती बिघडल्याने नागपुर ला खाजगी रूग्णालयात दाखल केल्याने खाजगी तपासणीत तिस-या लाटेचा पहिला रूग्ण आढळुन आला. मगळवार (दि.११) जानेवारी २०२२ पर्यंत ४४ रूग्णा ना कोरोना लागण झाली. बुधवार (दि.१२) जानेवारी ला कन्हान केंद्रातुन टेकाडी चे ७ व साटक- १ असे ०८ रुग्ण. असे आता पर्यंत खाजगी तपासणीत २, प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान च्या तपासणीत ४३, प्राथमिक आरोग्य केंद्र साटक चे ६ , कामठी – १ रूग्ण असे कन्हान परिसरात एकुण ५२ रूग्ण संख्या झाली असुन सध्या ३७ रूग्ण होम कोरंटाईन करण्यात आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *