कन्हान ला नविन एक रूग्णाची भर

२७ संशयिताच्या चाचणीत एक रूग्ण आढळुन कन्हान परिसर ८४४ रूग्ण.

कन्हान ता.प्र.दी.२७: – कोविड -१९ संसर्ग रोगाचा प्रादुर्भाव कमी होत असुन प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान व्दारे २७ संशयिताच्या रॅपेट व स्वॅब (आरटीपीसीआर ) चाचणी घेण्यात आली. यात कन्हानचा एक रूग्ण आढळुन कन्हान परिसर एकुण ८४४ रूग्ण संख्या झाली आहे.
सोमवार दि.२६ ऑक्टोंबर २०२० पर्यंत कन्हान परिसर ८४३ रूग्ण असुन प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान व्दारे मुक बधिर शाळा बोरडा रोड कांद्री येथे मगळवार (दि.२७) ला रॅपेट १४, स्वॅब १३ अश्या २७ संशयिताची चाचणी घेण्यात आली. यातील रॅपेट १४ चाचणीत कन्हानचा एक रूग्ण आढळुन कन्हान परि सरात एकुण ८४४ कोरोना बाधित रूग्ण संख्या झाली आहे. आता पर्यत कन्हान (३८६) पिपरी (३९) कांद्री (१७१) टेकाडी कोख (७६) बोरडा (१) मेंहदी (८) गोंडे गाव खदान (१६) खंडाळा (घ)(७) निलज (१०) जुनि कामठी (१४) गहुहिवरा (१) बोरी (१) सिहोरा(५) असे कन्हान ७२२ व साटक (५) केरडी (१) आमडी (२१) डुमरी (९) वराडा (२०) वाघोली (४) नयाकुंड (२) पट गोवारी (१) निमखेडा (१) घाटरोहणा (६) असे साटक केंद्र ७०, नागपुर (२५) येरखेडा (३) कामठी (१०) वलनी (२) तारसा (१) सिगोरी (१) लापका (१) करं भाड (१) खंडाळा (डुमरी) (६) हिंगणघाट (१) असे कन्हान परिसर एकुण ८४४ रूग्ण संख्या झाली. या तील ७८१ रूग्ण बरे झाले. सध्या ४४ बाधित रूग्ण असुन कन्हान (८) कांद्री (७) वराडा (१) टेकाडी (१) निलज (१) गहुहिवरा (१) असे कन्हान परिसरात एकुण १९ रूग्णाची मुत्युची नोंद आहे.

कन्हान परिसर अपडेट दिनांक – २७/१०/२०२०

जुने एकुण – ८४३
नवीन – ०१
एकुण – ८४४
मुत्यु – १९
बरे झाले – ७८१
बाधित रूग्ण – ४४

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *