कन्हान ला नविन दोन रूग्णाची भर

कन्हान १, कांद्री १ असे २ रूग्ण आढळुन कन्हान परिसर ८३५ रूग्ण.

कन्हान ता.प्र.दी.१९: – कोविड -१९ संसर्ग रोगाचा प्रादुर्भाव कमी होत असुन प्राथमिक आ रोग्य केंद्र कन्हान व्दारे ३९ संशयिताच्या रॅपेट व स्वॅब (आरटीपीसीआर ) चाचणी त दोन रूग्णाचा अहवाल पॉझीटिव्ह आ ल्याने कन्हान परिसर एकुण ८३५ रूग्ण संख्या झाली आहे.
रविवार दि.१८ ऑक्टोंबर २०२० पर्यंत कन्हान परिसर ८३३ रूग्ण असुन प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान व्दारे मुक बधिर शाळा बोरडा रोड कांद्री येथे सोम वार (दि.१९) ला रॅपेट २४, स्वॅब १५ अश्या ३९ संशयिताच्या चाचणी घेण्यात आली. २४ संशयिताच्या चाचणीत दोन रूग्ण पॉझीटिव्ह आढळुन कन्हान परिस रात एकुण ८३५ कोरोना बाधित रूग्ण संख्या झाली आहे. आता पर्यत कन्हान (३८१) पिपरी (३८) कांद्री (१६९) टेका डी कोख (७६) बोरडा (१) मेंहदी (८) गों डेगाव खदान (१६) खंडाळा (घ)(७) नि लज (१० ) जुनिकामठी (१४) गहुहिवरा (१) बोरी (१) सिहोरा (५ ) असे कन्हान ७१४ व साटक (५) केरडी (१) आमडी (२१) डुमरी (९) वराडा ( १९) वाघोली (४) नयाकुंड (२) पटगोवारी (१ ) निमखे डा (१) घाटरोहणा (६) असे साटक केंद्र ६९, नागपुर (२५) येरखेडा (३) कामठी (१०) वलनी (२) तारसा (१ ) सिगोरी (१ ) लापका (१) करंभाड (१) खंडाळा (डु मरी) (६) हिंगणघाट (१) असे कन्हान परिसर एकुण ८३५ रूग्ण संख्या झाली. यातील ७४९ रूग्ण बरे झाले. सध्या बा धित ६७ रूग्ण असुन कन्हान (८) कांद्री (७) वराडा (१) टेकाडी (१) निलज (१) गहुहिवरा (१) असे कन्हान परिसरात एकुण १९ रूग्णाची मुत्युची नोंद आहे.

कन्हान परिसर अपडेट दिनांक – १९/१०/२०२०

जुने एकुण – ८३३
नवीन – ०२
एकुण – ८३५
मुत्यु – १९
बरे झाले – ७४९
बाधित रूग्ण – ६७

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *