कन्हान ला नविन ७ रूग्ण आढळुन कन्हान परिसर ८२१ रूग्ण संख्या

कन्हान ३,पिपरी २,कांद्री१,घाटरो हणा १ असे कन्हान परिसर ७ रूग्ण.

कन्हान ता.प्र.दी.१५: – कोविड -१९ संसर्ग रोगाचा प्रादुर्भाव कमी होत वाढत प्राथमिक आ रोग्य केंद्र कन्हान व्दारे रॅपेट व स्वॅब असे ३५ संशयिताच्या चाचणीत ७ रूग्ण व (दि.१४) च्या १४ स्वॅब चाचणीतील सर्व निगेटिव्ह आल्याने (दि.१५) ला ७ रूग्ण आढळुन कन्हान परिसर एकुण ८२१ रूग्ण संख्या झाली आहे.
बुधवार दि.१४ ऑक्टोंबर २०२० पर्यंत कन्हान परिसर ८१४ रूग्ण असुन प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान व्दारे गुरू वार (दि.१५) ला मुकबंधिर शाळा कांद्री ला २७ रॅपेट व ८ स्वॅब असे ३५ संशयि ताच्या चाचणीत ७ रूग्ण (दि.१४) च्या १४ स्वॅब चाचणीचे सर्व निगेटिव्ह आढळ ले. यात कन्हान ३, पिपरी २, कांद्री १, घाटरोहणा १ असे ७ रूग्ण आढळुन कन्हान परिसरात एकुण ८२१ कोरोना बाधित रूग्ण संख्या झाली आहे. आता पर्यत कन्हान(३७४) पिपरी(३८) कांद्री (१६६) टेकाडी कोख (७६) बोरडा (१) मेंहदी (८) गोंडेगाव खदान (१६) खंडा ळा (घ)(७) निलज (१० ) जुनिकामठी (१४) गहुहिवरा (१) बोरी (१) सिहोरा (५ ) असे कन्हान ७०४ व साटक (५) केर डी (१) आमडी(२१) डुमरी (९) वराडा (१५ ) वाघोली (४) नयाकुंड (२) पटगो वारी (१) निमखेडा (१) घाटरोहणा (६) असे साटक केंद्र ६५, नागपुर (२५) येर खेडा (३) कामठी (१०) वलनी (२) तार सा (१ ) सिगोरी (१) लापका (१) करं भाड (१) खंडाळा (डुमरी) (६) हिंगण घाट (१) असे कन्हान परिसर एकुण ८२१ रूग्ण संख्या झाली आहे . यातील ७३८ बरे झाले. सध्या बाधित ६४ रूग्ण असुन कन्हान (८) कांद्री (७) वराडा (१) टेकाडी (१) निलज (१) गहुहिवरा (१) असे कन्हान परिसरात एकुण १९ रूग्णा ची मुत्युची नोंद आहे.

कन्हान परिसर अपडेट दिनांक – १५/१०/२०२०

जुने एकुण – ८१४
नवीन – ०७
एकुण – ८२१
मुत्यु – १९
बरे झाले – ७३८
बाधित रूग्ण – ६४

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *