दोन दहाचाकी ट्रक ७ ब्रास रेती चोरू न नेताना पकडुन दोघाना अटक

कन्हान पोलीसाची कारवाई २१लाख २८ हजारचा मुद्देमाल जप्त.

कन्हान ता.प्र.दी.१० : – पोलीस स्टेशन अंतर्गत राष्ट्री य चारपदरी महामार्गावर वाघोली शिवा रात दोन दहा चाकी ट्रक मध्ये सात ब्राश रेती अवैधरित्या विना परवाना चोरून नेताना कन्हान पोलीसानी पकडुन एकुण २१ लाख २८ हजार रूपयाचा मुद्देमाल जप्त करून आरोपी दोन्ही ट्रक चालका ना अटक केली.
प्राप्त माहीतीवरून शनिवार (दि. १०) ला सकाळी ८.३० वाजता दरम्यान दोन दहा चाकी ट्रक मध्ये अवैधरित्या वि ना परवाना रेती भरून चोरून नेत अस ल्याची गुप्त सुत्राच्या माहीती मिळाल्याने कन्हान पोलीस स्टेशनचे पोउपनि जावेद शेख हयानी सहकार्यासह पेट्रोलींग दर म्यान नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय चारपदरी महामार्गावर वाघोली शिवारात रेती चोरी चे दहा चाकी ट्रक १) क्र. एम एच ४० बी एल १४०३, २) एमएच ४० बीजी ४१९७ चे ट्रक चालक १) देवेंद्र पुरणलाल तांडे कर वय ३२ वर्ष रा. कन्हान, २) अजय कैलाश काटेकर वय २४ वर्ष रा विजय नगर कळमना मार्केट जवळ नागपुर या दोन्ही आरोपीना पकडुन कन्हान पोली सानी अप क्र. ३८३/२० कलम ३७९,३४ नुसार गुन्हा दाखल करून दोन्ही दहा चा की ट्रक किंमत २१लाख, ७ ब्रॉश रेती २८ हजार रू.असा एकुण २१लाख २८ हजा र रूपयाचा मुद्देमाल जप्त करित आरोपी दोन्ही ट्रक चालकांना अटक करून आरो पीना सुर्पुदनामावर सोडण्यात आले. ही कारवाई कन्हान पोलीस स्टेशनचे पोउप नि जावेद शेख, सहकारी नापोशि प्रविण चव्हाण, पोशि वैभव बोरपल्ले, नापोशि जितेंद्र गांवडे हयानी यशस्वीरित्या पार पाडली. यावर पुढील दंडात्मक कारवाई तहसिलदार पारशिवनी यांच्या आदेशान्व ये करण्यात येईल. पुढील तपास पोउप नि जावेद शेख व सहकारी पोलीस कर्मी करित आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *