कन्हान पोलीस हवालदार रविंद्र चौध री ला जिवानिशी मारण्याचा कट

कन्हान पोलीलावर हल्याने अप राधी प्रवृती डोके वर काढु लागले.

कन्हान ता.प्र.दी.१७ : – पोलीस स्टेशन येथे कार्यरत पोलीस हवालदार रविंद्र चौधरी हयानी अवैद्य रेती चोरी प्रकरणी रात्री भावला पोस्टे ला नेऊन चोप दिल्याने अपराधी प्रवृतीच्या युवकांनी गहुहिवरा चौक तार सा रोडवर पोलीसास धारदार शस्त्राने पो टावर मारून गंभीर जख्मी करून जिवा निशी मारण्याचा पर्यंत केल्याने नागपुर च्या खाजगी रूग्णालयात दाखल हवाल दाराची प्रकृती चिंताजनक असुन ग्रामिण पोलीस आरोपीचा शोध घेत आहे.
बुधवार (दि.१६) ला रात्री ९ वाजता दरम्यान गहुहिवरा चौक तारसा रोड येथे कर्तव्यावर असलेले पोलीस हवालदार रविंद्र चौधरी वय ४४ वर्ष रा खसाळा यां ना दुरध्वनीवरून एम जी नगरला अनुचि त प्रकार घडल्याचे सांगुन बोलाविल्याने ते जात असताना आरोपी कमलेश मेश्रा म, अमन खान व साथीदाराने कट रचुन गहुहिवरा चौकात अडवुन सोमवारी रात्री रेतीचा ट्रक्टर पकडुन माझ्या भावावर प्रतिबंधक कारवाई करून मारहाण का केली ? शाब्दीक चकमक करित पाहुन चौधरी यांनी तारसा रोडकडे पळ काढ ला असता खंडेलवाल यांच्या घराजवळ मागुन घावुन कमलेश मेश्राम व साथीदा राने लात भुक्यानी व धारदार शस्त्राने पो टावर वार करित जबर मारहाण करून रक्त बंबाळ खाली पडल्याचे पाहुन आरो पी पसार झाले. कन्हान पोलीसाना माही ती मिळताच घटनास्थळी पोहचुन जख्मी अवस्थेत चौधरी यांना आशा दवाखाना कामठी ला भर्ती केले परंतु गंभीर जख्मी व प्रकृती चिंताजनक असल्याने नागपुर ला पाठविल्याने औकाड खाजगी दवा खाना नागपुर ला उपचरार्थ रात्रीच दाख ल करण्यात आले असुन ते मुत्युशी झुंज देत असल्याने रात्रीच शस्त्रक्रिया करून डॉक्टरानी ४८ तास तरी प्रकृती चिंताज नक असल्याचे बोलल्या जात आहे.
सोमवारी रात्री सिहोरा रेती घाटातुन वाळु चोरी करण्या-या ट्रॅक्टरवर कन्हान पोलीसांनी कार्यवाही करित कमलेश मे श्राम याचा भावाला अवैध व्यवसायाचा संशयात रात्री पोलीस स्टेशनला आणुन चोप दिली व प्रतिबंधक कारवाई करीत रात्री आरोपीचा भावाला सोडले. यात पो लीस रविंद्र चौधरी यांनीच कारवाई करू न भावाला मारहाण केल्याचा रागाने बद ल्याच्या भावनेतुन कट रचुन चौधरी यां च्यावर जिवानिशी मारण्याचा आरोपी कमलेश मेश्राम, अमन खान, नितेश मेश्रा म, दादा मुळे यांनी पर्यंत केल्याने कन्हान पोलीसानी चार आरोपी विरूध्द ३०७, ३५३, ३३३, ३४ भादंवि ४/२५ आरम अॅक्ट नुसार गुन्हा नोंद करून पोलीस अधिक्षक राकेश ओला यांच्या मार्गदर्श नात उपविभागीय पोलीस अधिकारी संजय पुजल्लवार पुढील तपास करित आहे.
पोलीस हवालदारावर प्राण घातक हल्याचे गांभिर्य लक्षात घेत पोलीस अधि क्षक राकेश ओला, अतिरिक्त अधिक्षक मोनीका राऊत, स्थानिय गुन्हे शाखा पो लीस निरिक्षक अनिल जिटेवार आपल्या सहकार्यासह घटनास्थळी रात्री ११ वाज ता पोहचुन सी सी टि व्ही फुटेज तपासुन आरोपीच्या शोधात पथक रवाना झाले. गुरूवार (दि १७) ला अतिरिक्त अधिक्षक मोनीका राऊत, उपविभागीय पोलीस अधिकारी संजय पुजल्लवार, खापरखे डा थानेदार, मौदा थानेदार सह नागपुर ग्रामिण पोलीस आरोपीचा शोध घेत असु न २४ तास होऊन सुध्दा आरोपीस अट क करण्यास यश आले नाही.
कन्हान चे थानेदार सुटी वर असुन त्याचे निवासस्थान तारसारोड जवळच १०० मिटर व उपविभागीय पोलीस अधि कारी यांचे कार्यालय ५०० मिटर वर असु न ही घटना घडुन तारसा रोडवरील गहु हिवरा चौक हा अवैद्य धंदे, असामाजिक तत्वाचे केंद्र बनु पाहत असुन पोलीसावर जर हल्ला करून जिवे मारण्याचा पर्यंत होत असामाजिक, अपराधिक तत्व डोके वर काढत असुन रक्षकच असुरक्षित अ सेल तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षे चे काय ? अश्या चर्चा नागरिकात रंगु लागल्या आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *