सरपंचा संजीवनी भुते चा मुत्यु तिस-या दिवसी अहवाल पॉझीटिव्ह

कन्हान ता.प्र.दी.१० : – निलज(खंडाळा) च्या सरपं चा संजीवनी भुते यांची प्रकृती खराब हो ऊन कामठी खाजगी रूग्णालययात उप चारा दरम्यान त्याचा मुत्यु झाला. तीन दिवसानी कोरोना तपासणी अहवाल पॉ झीटिव्ह आल्याने परिसरात भितीचे वा तावरण पसरले आहे.
सोमवार (दि.७)ला निलज (खंडाळा) च्या सरपंचा संजीवनी अंबादास भुते वय ४२ वर्ष यांची सकाळी प्रकृती जास्त ख राब होऊन श्वास घेण्यास त्रास होत अस ल्याने त्याना कामठी खाजगी रूग्णाल यात दाखल करण्यात आले. प्रकृती खा लावुन दुपारी उपचारा दरम्यान त्यांचा मुत्यु झाला. त्यापुर्वी कोरोना तपासणी केली होती. मुत्युदेह किट मध्ये पॅक करू न त्याच्या गावी निलज ला सोमवार ला सायंकाळी ६ वाजता नियमाचे पालन क रून घाटावर अंतिम संस्कार करण्यात आला. तीन दिवसा नतर गुरूवार ला स काळी सरपंचा भुतेचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझीटिव्ह आल्याने शासन, प्र शासन व आरोग्य विभागाच्या कार्यप्रणा लीवर प्रश्न निर्माण होऊन परिसरात भितीचे वातावरण आहे.

१) मुतक संजीवनी भुते चा फोटो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *