कन्हान १६ आढळुन परिसरात नविन २२ रूग्णाची भर

कन्हान१६,कांद्री१,गोंडेगाव१,का मठी ४ असे २२ मिळुन कन्हान ४३६

कन्हान ता.प्र.दी. ७: – कोविड – १९ संसर्ग रोगाचा प्रादुर्भाव दिवसेदिवस वाढत असुन प्राथ मिक आरोग्य केंद्र कन्हान व्दारे ६८ लो कांच्या रॅपेट तपासणीत कन्हानचे १६, कांद्री १,न्यु गोंडेगाव १, येरखेडा ३, काम ठी १ असे २२ रूग्ण आढळुन कन्हान परिसरात एकुण ४३६ रूग्ण संख्या झाली आहे.
शनिवार दि.५ सप्टेंबर २०२० पर्यंत कन्हान परिसर ४१४ रूग्ण असुन सोम वार (दि.७ ) ला प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान व्दारे मुकबंधिर शाळा कांद्री ला ६८ लोकांच्या रॅपेट तपासणीत २२ कोरो ना बाधित रूग्ण आढळले. आता पर्यत कन्हान २१०,पिपरी २९,कांद्री ८६, टेका डी कोख ४४,बोरडा १,मेंहदी ८, गोंडेगा व खदान ३, खंडाळा १, जुनिकामठी ९, असे कन्हान ३९१ व साटक ५, केरडी १, बोरी १,आमडी २, डुमरी ३, वराडा ६, वाघोली ४ असे साटक केंद्र २२, नागपुर १५, येरखेडा ३ कामठी ५ मिळुन कन्हान परिसर एकुण ४३६ रूग्ण संख्या झाली. कन्हान शहर ७, कांद्री ४, वराडा १ असे कन्हान परिसरात एकुण १२ रूग्णाचा मुत्यु झाला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *