कन्हान ला नवीन ४ रूग्ण आढळले.

कन्हान ३,कांद्री १ असे ४ मिळुन कन्हान परिसर ३४७ रूग्ण

कन्हान ता.प्र.दी.३१ : – कोविड – १९ संसर्ग रोगाचा प्रादुर्भाव दिवसेदिवस वाढत असुन आज प्राथमिक आरोग्य केंद्र कन्हान व्दारे २३ लोकांच्या तपासणीत २ व खाजगी तपा सणीत २ असे ४ रूग्ण आढळुन कन्हान परिसरात एकुण ३४७ रूग्ण संख्या झाली आहे.
शनिवार दि.२९ आगस्ट २०२० पर्यंत कन्हान परिसर ३४३ रूग्ण असुन आज सोमवार (दि.३१) ला प्राथमिक आ रोग्य केंद्र कन्हान व्दारे मुकबंधिर शाळा कांद्री ला २३ लोकांची रॅपेट तपासणी करण्यात आली. यात कन्हान २ व खाजगी तपासणीत कन्हान १, कांद्री १, कन्हान परिसर एकुण ४ कोरोना बाधित रूग्ण आढळले.आता पर्यत कन्हान १७०, पिपरी २७, कांद्री ७२, टेकाडी को ख ३७, बोरडा १, मेंहदी ८, गोंडेगाव खदान २, खंडाळा १, जुनिकामठी ९, असे कन्हान ३२९ व साटक ५, केरडी १, बोरी १, आमडी २, डुमरी ३, वराडा ६ असे साटक केंद्र १८ मिळुन कन्हान परिसर एकुण ३४७ रूग्ण संख्या झाली. कन्हान शहर ५, कांद्री ३ रूग्णाचा मुत्यु होऊन कन्हान परिसरात ८ रूग्णाचा मुत्यु झाला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *