कन्हान ला नवीन ६ रूग्णाची भर

कन्हान ४, कांद्री २, असे कन्हान एकुण २६८

कन्हान ता.प्र.दी.२१ : – कोविड- १९ संसर्ग रोगाचा प्रादुर्भाव दिवसेदिवस वाढत असुन प्राथ मिक आरोग्य केंद्र कन्हान व्दारे ४९ लों काच्या तपासणीत ६ व साटक प्राथमिक आरोग्य केंद्राने २४ लोकांची तपासणीत सर्व निगेटिव्ह आल्याने कन्हान परिसर एकुण ६ रूग्ण आढळुन कन्हान परिसर एकुण २६८ रूग्ण संख्या झाली आहे.
गुरूवार दि.२० आगस्ट २०२० पर्यंत कन्हान परिसर २६२ रूग्ण असुन आज शुक्रवार (दि.२१) ला प्राथमिक आ रोग्य केंद्र कन्हान व्दारे मुकबंधिर शाळा कांद्री ला ४९ लोकांची रॅपेट तपासणी क रण्यात आली. यात कन्हान ४, कांद्री २, असे ६ रूग्ण व साटक प्राथमिक आरोग्य केंद्राने २४ लोकांच्या तपासणीत सर्व निगेटिव्ह अाढळल्याने कन्हान परिसर एकुण ६ कोरोना बाधित रूग्ण आढळले . आता पर्यत कन्हान १४१, पिपरी २७, कांद्री ४१, टेकाडी को.ख २५, बोरडा १, मेंहदी ८, गोंडेगाव खदान २, खंडाळा १, जुनिकामठी ७, असे कन्हान २५३ व साटक ५, केरडी १, बोरी १, आमडी २, मिळुन साटक केंद्र ९ आणि नागपुर ६ असे कन्हान परिसर एकुण २६८ रूग्ण संख्या झाली असुन ग्रामिण खेडयात कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने प्रशासना ला अधिक सतर्केतेने परिस्थिती हाताळ ण्याची नागरिका व्दारे मागणी होत आहे. आता पर्यंत कन्हान शहरात ४, कांद्री ३ रूग्णाचा मुत्यु होऊन कन्हान परिसरात एकुण ७ रूग्णाचा मुत्यु झाला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *