कन्हानचा एक भाजीपालावाल्याचा कोरोनाने मुत्यु कन्हान एकुण ३० रूग्ण, एकाचा मुत्यु. जनता कर्फुची मागणी जोर धरू लागली.

कन्हान ता.प्र.दी.२१: – कामठीवरून कन्हान ला शिरकाव झाला तरी येथील प्रशासन जागे न झाल्याने आठ दिवसात २७ रूग्ण वाढुन रात्री एका भाजीपालावा ल्याचा उपचाराकरिता नागपुरला नेताना मुत्यु होऊन त्याचा रिपोर्ट पॉझीटिव्ह आल्याने हडकंप उडाला असुन आठ दिवसात एकुण २८ संख्या झाली. आज (दि.२१) ला कांद्री येथे शंभर लोकांच्या वैद्यकीय तपासणीत रूग्णाला दवाखा न्यात नेणारा एक ऑटो वाला व एक निरंतर सर्वेतील गणेश नगर चा युवक रूग्ण पॉझीटीव्ह आढळुन ९ व्या दिवसी दुपार पर्यत रूग्ण संख्या ३० होऊन एका चा (दि.२०) ला मुत्यु झाला. यात कन्हान -१०, पिपरी – ५, कांद्री – ७, टेकाडी कोळ सा खदान – ७ व बोरडा(गणेशी) -१ असे कन्हान शहर व ग्रामिण मध्ये एकुण ३० संख्या होत एक मुत्यु झाल्याने कन्हान हॉटस्पाट होत असल्याने ही वाढती साख ळी तोडण्याकरिता कन्हान ला कमीत कमी १० दिवसाचा कडक जनता कर्फु ची मागणी नागरिकाकडुन ग्रामिण पत्र कार संघ कन्हान व विविध सामाजिक संघटना, संस्था व्दारे जोर धरू लागली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *