पिपरी कन्हान येथील पाच व्यकती कोरोना पॉझीटिव्ह

कन्हान ता.प्र.दी.१३: – कामठीचा कोरोना पॉझीटि व्ह साळयाच्या संपर्कात आलेल्या ढिवर मौहला पिपरी (कन्हान) येथील जावई, बहिण, दोन मुलांच्या तपासणीत बहिण, दोन मुले निगेटिव्ह तर जावई कोरोना पॉझीटिव्ह आल्याने त्यास नागपुरला पाठवुन पिपरीच्या आंगणवाडीत १० घरच्या ५० लोकांची रॅपिट तपासणी केली असता पहिल्या पॉझीटिव्ह च्या घरची ६५ वर्षिय म्हातारी, ४५ वर्षिय बहिण व ४ वर्षाचा बोरडा (गणेशी) येथील भाचा पॉझीटिव्ह आढळला. असे चार आणि खैरी कामठी येथिल मुर्ती कम्पनीत काम करण्या-याची कामठी तपासणीत पिपरीच ४५ वर्षिय एक पॉझीटिव्ह आढळल्याने पिपरीच्या एका च मौहल्यातील पाच कोरोना पॉझीटिव्ह निघाल्याने कन्हान पिपरी परिसरात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कामठी येथिल तपासणित दोन व आज पिपरी ला केलेल्या ५० लोकांच्या तपास णीत तीन पॉझीटिव्ह आढळले. पहिला एकास दुपारी नागपुर ला पाठविले तर या चार पॉझीटिव्ह ला नागपुर ला पाठविण्याची व्यवस्था बातमी लिहेस्तर करण्यात येत होती. प्रतिबंधित क्षेत्र वाढविण्यात आले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *