LATEST POST

Nagpur

श्रीमती किशोरिताई भोयर कॉलेज ऑफ फार्मसी, कामठी येथे एआयसीटीई प्रशिक्षण व शिक्षण अकादमीने (अटल) प्रायोजित प्राध्यापक विकास कार्यक्रम.

कामठी ता.प्र.दी.३:- एआयसीटीई प्रशिक्षण व शिक्षण अकादमी (अटल) प्रायोजित प्राध्यापक विकास कार्यक्रम (ऑनलाईन मोड) ‘उत्पादकता वर्धन’ हा कार्यक्रम १४ ते १८ डिसेंबर २०२० या कालावधीत श्रीमती किशोरिताई भोयर कॉलेज ऑफ…