LATEST POST

Nagpur

कन्हान ०४ व साटक ०२ असे ०६ कोरोना संक्रमित रूग्ण

तिस-या लाटेची चाहुल ७० कोरोना रूग्ण होम कोरंटाईन असुन कन्हान परिसराची एकुण ८५ रूग्ण. कन्हान ता.प्र.दी.१५: – कोरोना तिसरी लाट सुरू होत दिवसे दिवस कोरोना रूग्ण वाढत असुन प्राथमिक आरोग्य…